• +387 (0)35 277 612
Croatian Arabic English German Spanish Turkish

Reference

  

Kamenolom
Hidrogradnja d.d. Sarajevo
Bušenje i miniranje na kamenolomu Misoča - Ilijaš za potrebe pri izgradnji prve dionice auto puta Jošanica – Podlugovi
Rudnik i TE „Gacko“
Safir d.o.o. Gacko
Probno bušenje i miniranje kod iskopa jalovine serije No8 na rudniku „Gacko“, seizmička mjenjenja, za izradu projektne dokumentacije.
PK „Bogutvo Selo“ Ugljevik
Rudnik i TE „Ugljevik“
Seizmički monitoring kod minranja jalovine na PK „Bogutvo Selo“ Ugljevik, miniranje sa Non-el sistemima-pokazno
Mejdan „Granit“ Jablanica
Granit d.o.o. Jablanica
Bušenje minskih bušotina kod eksploatacije gabro – granita na majdanima granita u Jablanici
Mejdan „Granit“ Jablanica
„Granit“ Jablanica
Bušenje minskih bušotina kod eksploatacije gabro – granita na majdanima granita u Jablanici
Kamenolom ''Ljubić'' Prnjavor
Mrkonjić Putevi AD
Bušenje i miniranje na kamenolomima MG Mind i MG Mrkonjić Putevi
Rudnik „Šuplja stijena“ Plljevlja - Šule
Gradir Nikšić Zemljokop I. Sarajevo
Bušenje i miniranje rude i otkrivke – krečnjak pri formiranju etaža i pristupnih puteva
Rudnik krečnjaka ''Alpine'' Lapišnica
Alpine rudnik krečnjaka Lapišnica d.o.o. Istočno Sarajevo
Bušenje i miniranje na razradi etažai formiranje trase za tračne transportere i primarnu drobilicu i etažno miniranje sa seizmičkim mjerenjem
Kamenolom ''Velika Ribnica''
Dijabaz Plantranz d.o.o. Banovići
Bušenje i miniranje na kemnolomu krečnjaka i seizmička mjerenja štićenog objekta brana Grabovica na Neretvi
Objekat brana Grabovica na Neretvi
Rudarski insitut d.o.o.Tuzla
Bušenje i miniranje na kemnolomu krečnjaka i seizmička mjerenja štićenog objekta brana Grabovica na Neretvi
Mejdan ''Dobrenica'' Bihać
Krajinaputevi d.o.o. Bihać
Bušenje i miniranje na majdanu
Površinski kop ''Rujevica''
Aco trade d.o.o. Kotor Varoš
Bušenje i miniranje na razvoju kopa i seizmička mjerenja
Kamenolom “Krkojevci” Sanski Most
Splonum d.o.o. Sanski Most
ušenje minskih bušotina na kamenolomu krečnjaka
Kamenolom ''Paljike Hum'' - Vitez
Horizont d.o.o. Bihać
Opitno bušenje i miniranje, te seizmička mjerenja radi izrade Elaborata o štetnom uticaju miniranja na okolinu u cillju ishodovanja okolinske dozvole
Kamenolom krečnjaka ''Dubokovac''
''Mobili promet'' d.o.o. Srpski brod
Bušenje i miniranje na kamenolomu krečnjaka
Tvornica kreča i Rudnik krečnjaka Integral Carmeuse ''Ševarlije''
Integral grupa - Carmeuse Belgija
Bušenje i miniranje sa seizmičkim mjerenjem na rudniku krečnjaka
Kamenolom ''Lipac''
Bato Petrol d.o.o. Doboj
Bušenje i miniranje sa seizmičkim mjerenjem na kamenolomu
Kamenolom dijabaza „Trnova“ Gradiška
Konstruktor Split Integral Inženjering Banja Luka
Bušenje i miniranje na kamenlomu dijabaza Trnova Gradiška za potrebe autoputa Gradiška – Banja Luka.
Kamenolom krečnja „Zabjelo“ Bar
Put AD Bar
Bušenje i miniranje na kamenolomu
Autocesta Durmani Tanki Rt Sozina
SCT d.d. Ljubljana
Bušenje i miniranje, presplliting, obrada kosina, usjeci i zasjeci na trasi autoceste
Autocesta Banja Luka – Gradiška
Integral Inženjering d.d. Banja Luka
Bušenje i miniranje, presplliting, obrada kosina, usjeci i zasjeci na trasi autoceste
Autocesta Kamensko – Split
Integral Inženjering d.d. Banja Luka
Bušenje i miniranje, presplliting, obrada kosina, usjeci i zasjeci na trasi autoceste
Autocesta Mioska - Kolasin
Konstruktor Inženjering d.d. Split Integral Inženjering d.d. Banja Luka
Bušenje i miniranje, presplliting, obrada kosina, usjeci i zasjeci na trasi autoceste
''Tunel Vijenac'' na trasi autoputa Koridora Vc, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Gorica-Bilješevo
JP Autoceste Federacije BiH
Miniranje sa seizmičkim mjerenjem u tunelu i van tunela
''Tunel Bijel Vlaka'' na trasi autoputa Koridora Vc, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Zvirovići –Kravice
JP Autoceste Federacije BiH
Miniranje sa seizmičkim mjerenjem u tunelu, predusjecima tunela i van tunela
Sanacija dovodnog hidro tunela He Mesići
Mješoviti Holding ERS MP A.D.Trebinje Elektrodistribucija Pale
Miniranje sa seizmičkim mjerenjem u tunelu, predusjecima tunela i van tunela
Izgradnja ''Tunela Karaula'' Kladanj – Paklenik
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo
Miniranje sa seizmičkim mjerenjem u tunelu, predusjecima tunela i van tunela
Izgradnje MHE ''Medna''
LSB d.o.o. Banja Luka i Interenergo - Kelag's company
Miniranje sa seizmičkim mjerenjem u tunelu, predusjecima tunela i van tunela

  • sjedište: Izeta Sarajlića 30.
  • ured: Petra Kočića br. 7.
  • 75000 Tuzla, BiH
  • +387 (0)35 277 612
  • +387 (0)35 277 613;
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Lokacija