Printaj ovu stranu
Seizmička mjerenja

Uspješno i sigurno izvođenje radova miniranja je moguće isključivo uz stručno korištenje moderne opreme, pomno planiranje, svakodnevno praćenje kvalitete izvedenih radova te izvođenje seizmičkih mjerenja.

Naime, pri izvođenju masovnih miniranja dolazi do širenja seizmičkih valova kroz okolni prostor, uslijed čega se javljaju i određeni seizmički efekti, koji mogu znatno oštetiti postojeće građevinske objekte u blizini mjesta miniranja. Veličina nastalih oštećenja zavisi od udaljenosti od mjesta miniranja i korištenoj količini eksploziva, te je zbog toga neophodno obaviti prethodne istražne radove i precizna mjerenja seizmičkih efekata miniranja kako bi se što pouzdanije moglo odrediti koje su to dozvoljene količine eksploziva za korištenje.

U skladu s tim, osposobljeni smo i opremljeni za vršenje:

  • mjerenja seizmičkih efekata prilikom miniranja,
  • seizmički monitoring uticaja miniranja na objekte i ljude, 
  • izradu Elaborata uticaja miniranja sa preporučenim zaštitnim mjerama.